Odvolanie

* Týmto odvolaním sa vyhlasuje, že neexistuje žiadna garancia špecifických výsledkov a výsledky sa pri každej osobe môžu líšiť! Nie je úmyslom, aby sa informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke interpretovali ako sľub alebo garancia. Hakimian Global LLC LLC nebude zodpovedať za akékoľvek priame, nepriame, trestné, náhodné a osobité výsledné straty alebo poškodenia akokoľvek vyplývajúce alebo spojené s používaním alebo nesprávnym použitím jeho produktov.