Zrzeczenie się odpowiedzialności

*Producent zastrzega, że nie gwarantuje konkretnych rezultatów, a rezultaty mogą się różnić u poszczególnych osób! Infomacji zawartych na stronie internetowej nie należy interpretować jako obietnicy lub gwarancji. Hakimian Global LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, podlegające karze, przypadkowe, szczególne szkody wynikłe lub powstałe w związku z używaniem lub niewłaściwym stosowaniem produktów.