Atsakomybės apribojimas

*Šis atsakomybės apribojimas nurodo, kad nėra jokios garantijos, jog asmuo pasieks specifinius rezultatus, nes tai priklauso nuo kiekvieno asmens ir jie gali skirtis! Informacija šiame tinklapyje nėra skirta interpretuoti kaip pažadą ar garantiją tam tikriems rezultatams pasiekti. Hakimian Global LLC LLC neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius, atsitiktinius, ypatingus padarinius, susijusius su nuostoliais ar žala, atsirandančia dėl gaminių naudojimo ar netinkamo naudojimo.