Izjava o odricanju od odgovornosti

*Ovaj Izjava o odricanju od odgovornosti izjavljuje da se specifični rezultati ne garantiraju i da rezultati svake osobe mogu biti drugačiji! Informacije sadržane na ovoj stranici nisu predviđene da se interpretiraju kao obećanje ili jamstvo. Hakimian Global LLC d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, nesretnu štetu ili štetu sa posebnim posljedicama koje mogu proisteći ili biti u svezi sa uporabom ili zlouporabom naših proizvoda.