Αποποίηση Ευθυνών

*Η παρούσα αποποίηση ευθυνών αναφέρει πως δεν υπάρχει εγγύηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και πως το αποτελέσματα του κάθε ατόμου ενδέχεται να διαφέρουν! Οι πληροφορίες που περιέχονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο δεν έχουν ως σκοπό να ερμηνεύονται ως υποσχέσεις ή εγγυήσεις. Η Hakimian Global LLC δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για άμεσες, έμμεσες, τιμωρητικές, περιστασιακές, ειδικές επακόλουθες συνέπειες ή ζημιές που μπορούν να προκύψουν ή να συνδέονται με την ορθή ή μη χρήση των προϊόντων της.