Lahtiütlus

*Käesolev lahtiütlus teatab, et konkreetsed tulemused pole garanteeritud ja iga inimese tulemused võivad erineda! Sellel veebisaidil sisalduvat teavet ei tule tõlgendada lubadusena ega garantiina. Hakimian Global LLC LLC ei vastuta ühegi otsese, kaudse, tahtliku või juhusliku kaotuse või kahju eest, mis tuleneb selle toodete kasutamisest või väärkasutusest.