Disclaimer

*Deze disclaimer stelt dat er geen garantie is op specifieke resultaten en dat de resultaten per persoon kunnen variëren! De informatie op deze website is niet bedoeld om te worden geïnterpreteerd als een belofte of garantie. Likasso LTD is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere gevolgschade of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van haar producten.